Лаб. 7 Аналіз рішень із передачі сигналів в локальних мережах
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7
з курсу «Теорія інформації та кодування»


Мета роботи:
- закріпити знання про особливості практичного застосування методів кодування сигналів в сучасних локальних мережах
- одержати уявлення про стандарти фізичного рівню передачі для дротових та бездротових локальних мереж

Загальна характеристика роботи

Ця робота включає два розділи:
Розділ 1. Аналіз типових рішень щодо передачі сигналів кабелями
Розділ 2. Аналіз типових рішень щодо передачі сигналів в ефірі

Відповідні теоретичні відомості наведені зокрема в електронному конспекті лекції №13, №14 на сайті

Для виконання роботи студент має обрати його рівень: повний або мінімальний. Останній варіант суттєво менший за обсягом, але відповідний бал не перевищує 70% від повного. Далі в тексті завдання, які належать тільки повному варіанту, помічені *.

В додатках до цих методичних вказівок можна одержати:
- приклад оформлення звіту;
- таблиця варіантів.

Для підготовки до захисту рекомендується пройти тестування з питань теорії в пробному режимі.
Увага! Вам потрібно виділити ВСІ вірні варіанти відповідей.

Порядок виконання роботи в розділі 1

1.1 Побудувати часові діаграми для імпульсних сигналів в дротових локальних мережах згідно варіанту (за зразком на рис.1.1 в шаблоні звіту). Описати спосіб формування та властивості цих сигналів щодо ширини спектру, зданості да самосинхронізації та усунення інтерференції, а також сфери їх застосування.

1.2 Проаналізувати таблицю логічного кодування сигналів за збитковою схемою 4B/5B. Звернути увагу на кодування даних та символів управління потоком в протоколі обміну. Виконати приклад згідно варіанту. Відобразити результати кодування даних та символів управління на схемі мережевого кадру (за зразком на рис.1.2).

* 1.3 Виконати приклад скремблювання потоку даних згідно варіанту за схемою перекодування бітів bi=ai+bi-3+bi-5 (схема відновлення сi=bi+ci-3+ci-5 ). Відобразити результати за зразком на рис.1.3.

1.4 Проаналізувати етапи розвитку дротової передачі сигналів в локальних мережах на прикладі поколінь стандарту 802.3 (фізичний рівень Ethernet), використовуючи довідкову таблицю на рис.1.4 шаблона звіту. Описати формування потрібного рівня бітрейту для заданого варіантом стандарту, виходячи із параметрів фізичного та логічного кодування сигналів та характеристик середовища передачі (кількість провідників та ширина частотної смуги).

Порядок виконання роботи в розділі 2

2.1. Проаналізувати властивості чіпової послідовності на базі кода Баркера, яка застосована в базовому протоколі стандарту 802.11а (WiFi). Згідно варіанту вичислити значення автокореляційної функції при одержанні сигналу «свого» , або «чужого» (циклічий зсув). Результати відобразити за зразком на рис.2.1 в шаблоні звіту..

* 2.2 Проаналізувати властивості компліментарного ССК-кодування чіпових послідовностей в протоколі 802.11b (WiFi). Згідно варіанту за правилами ССК зформуваnb набір фаз вісімки чіпових сигналів. Відобразити за зразком рис.2.2 в шаблоні звіту.

2.3 Проаналізувати основні напрямки еволюції технологій бездротової передачі сигналів на прикладі розвитку стандарту 802.11 (WiFi) — рис2.3 в шаблоні звіту. Згідно варіанту описати основні чинники зростання швидкості передачі при переході до нової версії стандарту.

О дисциплине ТИК
Почему «Теория информации и кодирования» - одна из самых интересных дисциплин, которые изучают будущие системщики и защитники информации?

В ней сочетаются золотая классика и самая актуальная современность computer-science.

продолжение
О сайте
Здесь вы найдете материалы, которые помогут в изучении дисциплины “Теория информации и кодирования” (ТИК) в том виде, как она преподается на кафедре ЭВМ ДИИТа.

На сайте размещены методические материалы:
  • электронный конспект лекций;
  • методическое обеспечение к лабораторным работам;
  • полезные ссылки.

продолжение
© 2008-2022 • Теория информации и кодирования
UP