Лаб. 6 Аналіз і дослідження інформаційної моделі та засад погодження сигналів із безперервним каналом
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6
з курсу «Теорія інформації та кодування»


Мета роботи:
- закріпити знання про інформаційну модель безперервного каналу з шумом та напрямки погодження параметрів сигналу та характеристик каналу;
- проаналізувати підходи до погодження спектру сигналу та частотної смуги каналу для імпульсних та маніпульованих сигналів;
- проаналізувати теоретичні підходи до оцінювання завадостійкості основних видів маніпуляції сигналів та встановлення балансу швидкості передачі та завадостійкості.

Загальна характеристика роботи

Ця робота включає три розділи:
Розділ 1. Інформаційна модель безперервного каналу з шумом
Розділ 2. Аналіз обмежень швидкості передачі.
Погодження спектру сигналів з умовами каналуі

Розділ 3. Аналіз обмежень інформативності сигналів.
Баланс швидкості та завадостійкості


Відповідні теоретичні відомості наведені зокрема в електронному конспекті лекції №11, №12 на сайті

Для виконання роботи студент має обрати його рівень: повний або мінімальний. Останній варіант суттєво менший за обсягом, але відповідний бал не перевищує 70% від повного. Далі в тексті завдання, які належать тільки повному варіанту, помічені *.

В додатках до цих методичних вказівок можна одержати:
- приклад оформлення звіту;
- необхідні файли.

Для підготовки до захисту рекомендується пройти тестування з питань теорії в пробному режимі.
Увага! Вам потрібно виділити ВСІ вірні варіанти відповідей.

Порядок виконання роботи в розділі 1

1.1 Проаналізувати основні властивості та формули інформаційної моделі передачі безперевним каналом із шумом, внаслідок якого значення прийнятих сигналів можуть невірно розпізнаватись. Відобразити їх на рис.1.1 (зразок в шаблоны звіту).

1.2 Дослідити залежності пропускної спроможності каналу від ширини його частотної смуги та щільності «білого шуму» (згідно варіанту). Використати електронну таблицю “Пропускна спроможність безперервного каналу із шумом.xls”. Результати навести в табл.1.1. та на рис.1.2.

* 1.3. Проаналізувати послідовність одержання формули пропускної спроможності безперервного каналу на базі моделі безперервного каналу з шумом (рис.1.3).

Порядок виконання роботи в розділі 2

2.1. Праналізувати особливості спектру імпульсних сигналів. Параметри спектра у відповідності до індивідуального варіанта відобразити на рис.2.1.

2.2 Праналізувати особливості спектру найбільш популярної двійкової маніпуляції — BPSK. Значення параметрів у відповідності до індивідуального варіанта відобразити на рис.2.2.

2.3 Проаналізувати погодження спектрів імпульсних та маніпульованих сихналів (BPSK) із частотною смугою каналу. Значення параметрів згідно варіанту відобразитиі на рис.2.3.

Порядок виконання роботи в розділі 3

3.1 Проаналізувати способи недвійкової маніпуляції з позицій балансу між швидкістю передачі та завадостійкістю сигналів. Використати характеристики потенційної завадостійкості основних видів маніпуляції сигналів, що одержані на базі теоретичної моделі та відображені на рис.3.1. Результати аналізу за даними індивідуального варіанту навести в табл.3.1.

* 3.2 Проаналізував модель для оцінювання потенційної завадостійкості сигналів рис.3.2.

О дисциплине ТИК
Почему «Теория информации и кодирования» - одна из самых интересных дисциплин, которые изучают будущие системщики и защитники информации?

В ней сочетаются золотая классика и самая актуальная современность computer-science.

продолжение
О сайте
Здесь вы найдете материалы, которые помогут в изучении дисциплины “Теория информации и кодирования” (ТИК) в том виде, как она преподается на кафедре ЭВМ ДИИТа.

На сайте размещены методические материалы:
  • электронный конспект лекций;
  • методическое обеспечение к лабораторным работам;
  • полезные ссылки.

продолжение
© 2008-2022 • Теория информации и кодирования
UP