Лаб. 6 Аналіз засад бездротової передачі сигналів
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 з курсу «Теорія інформації та кодування»

Розділ 1. Засади модуляції сигналів
Розділ 2. Завадостійкість модульованих сигналів
Розділ 3. Розділення сигналів в спільному середовищі


Мета роботи:
- закріпити знання про базові параметри та способи передачі даних в ефірі з використанням модуляції радіохвиль;
- розібрати використання способів модуляції, забезпчення завадостійкості та розділення сигналів в сучасних бездротових технологіях локальних мереж.

Загальна характеристика роботи
Ця робота включає три розділи, що присвячені дослідженню аналізу передачі модульованих сигналів в ефірі і зокрема реалізації бездротової передачі в локальних мережах. Більш повні теоретичні відомості наведені зокрема в електронному конспекті лекції №13 та лекції №14 на сайті tik-diit.dp.ua за поточний рік.

Для виконання роботи студент має обрати його рівень: повний або базовий. Останній варіант суттєво менший за обсягом, але відповідний бал не перевищує 75% від повного. Далі в тексті завдання, які належать тільки повному варіанту, помічені *.

В додатках до цих методичних вказівок можна одержати:
- шаблон оформлення звіту за повним варіантом;
- шаблон оформлення звіту за базовим варіантом;
- матеріали до виконання роботи до виконання роботи .

Для підготовки до захисту рекомендується пройти тестування з питань теорії в пробному режимі.
Увага! Вам потрібно виділити ВСІ вірні варіанти відповідей.

Розділ 1. Засади модуляції сигналів

Короткі теоретичні дані до розділу 1

Порядок виконання роботи в розділі 1
1.1 Виконати порівняння двох заданих згідно варіанту простих видів модуляції за особливостями часової діаграми та спектру. Результати навести в табл.1.1 в шаблоні звіту.

*1.2 Розібратись із узагальненою схемою модуляції-демодуляції сигналів, а також перетворенням спектрів сигналів на окремих етапах передачі (рис.1.1 в шаблоні звіту). Самостійно показати на схемі зміни спектрів.

Розділ 2. Завадостійкість модульованих сигналів

Короткі теоретичні дані до розділу 2

Порядок виконання роботи в розділі 2
2.1 Виконати порівняння двох заданих згідно варіанту видів маніпуляції сигналів щодо їх потенційної завадостійкості та інформаційного навантаження. Результат навести в табл.2.1 в шаблоні звіту.

*2.2 Розібратись із підходом до оцінювання потенційної завадостійкості сигналів на базі моделі (рис.2.1 в шаблоні звіту).

Розділ 3. Розділення сигналів в спільному середовищі

Короткі теоретичні дані до розділу 3

Порядок виконання роботи в розділі 3
3.1 Виконати порівняльний аналіз заданих згідно варіанту сучасних технологій бездротової передачі зокрема з позицій принципу розділення сигналів в спільному середовищі передачі. Результати відобразити в табл.3.1 шаблона звіту.

*3.2 Розібратись із принципом кодового розділення сигналів (рис.3.1) та дослідити приклад такого розділення згідно варіанту.


О дисциплине ТИК
Почему «Теория информации и кодирования» - одна из самых интересных дисциплин, которые изучают будущие системщики и защитники информации?

В ней сочетаются золотая классика и самая актуальная современность computer-science.

продолжение
О сайте
Здесь вы найдете материалы, которые помогут в изучении дисциплины “Теория информации и кодирования” (ТИК) в том виде, как она преподается на кафедре ЭВМ ДИИТа.

На сайте размещены методические материалы:
  • электронный конспект лекций;
  • методическое обеспечение к лабораторным работам;
  • полезные ссылки.

продолжение
© 2008-2021 • Теория информации и кодирования
UP